rodo - RADO Gniezno

Przejdź do treści

rodo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. „RADO” Radosław Gieburowski Grupa SBS z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Wolności 46, zwanym dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi i sprzedaży towarów i nie będą udostępniane innym odbiorcom komercyjnym,
3) podanie danych jest niezbędne do realizowania procesu obsługi klienta,
4) posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi.
©2022 rado.gniezno.pl

Wróć do spisu treści